Oppgraving av oljetank i Villa Dammen.

Return to article.